Πιλοτικό πρόγραμμα ΚΠΑ2 ΕΛΕΥΣΊΝΑΣ

Πιλοτικό πρόγραμμα ΚΠΑ2 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

«Πιλοτικό πρόγραμμα υλοποίησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ανοιχτού τύπου µε βάση τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εγγεγραμμένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, ηλικίας 45 ετών και άνω, µε τουλάχιστον έξι (6) μήνες ανεργίας»

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 45 ετών και άνω, με διάρκεια ανεργίας τουλάχιστον έξι μήνες, που διαμένουν στους Δήμους Μάνδρας, Ασπροπύργου και Ελευσίνας. Η ομάδα στόχος υπολογίζεται σε περίπου 3.000 άτομα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα σκέλη:

  • επιδότηση επιχειρήσεων και φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για την πρόσληψη ανέργων,
  • επιδότηση ανέργων που σκοπεύουν να αυτο-απασχοληθούν,
  • επαγγελματική κατάρτιση για ανέργους και
  • κοινωφελή απασχόληση στις δημοτικές επιχειρήσεις της περιοχής (οι όροι και ο αριθμός των ωφελουμένων θα διαμορφωθούν με υπουργική απόφαση).

Οι ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης συνδυάζονται με πρακτική άσκηση πέντε μηνών. Αξίζει να σημειωθεί πως στο πλαίσιο της επαγγελματικής κατάρτισης προβλέπεται πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων, όπου υπάρξουν σχετικά σχήματα πιστοποίησης.

Το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 ΝΤΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΩΣΗ, ως πιστοποιημένος φορέας εκπαίδευσης και κατάρτισης, που δραστηριοποιείται στην πόλη της Ελευσίνας, θα πραγματοποιήσει κατάρτιση και στις δέκα ειδικότητες του προγράμματος:

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης www.voucher.gov.gr

Σκοπός της Δράσης στην Ειδικότητα του Αποθηκάριου είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις εργασίες οργάνωσης, λειτουργίας, διαχείρισης και προγραμματισμού της αποθήκης και η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στη βέλτιστη διευθέτηση των αγαθών στους χώρους της αναβαθμίζοντας τις δυνατότητες ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής: άνεργοι από 45 ετών και άνω εγγεγραμμένοι τουλάχιστον έξι (6) μήνες στο ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

Για περισσότερες πληροφορίες: απευθυνθείτε στο ΚΔΒΜ ΝΤΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΩΣΗ στη διεύθυνση Δήμητρος 35, Ελευσίνα Αττικής, στα τηλέφωνα: 2105561269 &2105561698 και στο e-mail: info@anosi-edu.gr στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης www.voucher.gov.gr

Σκοπός της Δράσης στην Ειδικότητα του Εργάτη Αποθήκης είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις εργασίες οργάνωσης και προγραμματισμού μιας αποθήκης και η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην ασφαλή μεταφορά των αγαθών αναβαθμίζοντας τις δυνατότητες ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής: άνεργοι από 45 ετών και άνω εγγεγραμμένοι τουλάχιστον έξι (6) μήνες στο ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

Για περισσότερες πληροφορίες: απευθυνθείτε στο ΚΔΒΜ ΝΤΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΩΣΗ στη διεύθυνση Δήμητρος 35, Ελευσίνα Αττικής, στα τηλέφωνα: 2105561269 &2105561698 και στο e-mail: info@anosi-edu.gr στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης www.voucher.gov.gr

Σκοπός της Δράσης στην Ειδικότητα του Μπουφετζή είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο τμήμα μπουφέ της κουζίνας και η απόκτηση βασικών γνώσεων στην προετοιμασία του μπουφέ αναβαθμίζοντας τις δυνατότητες ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής: άνεργοι από 45 ετών και άνω εγγεγραμμένοι τουλάχιστον έξι (6) μήνες στο ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

Για περισσότερες πληροφορίες: απευθυνθείτε στο ΚΔΒΜ ΝΤΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΩΣΗ στη διεύθυνση Δήμητρος 35, Ελευσίνα Αττικής, στα τηλέφωνα: 2105561269 &2105561698 και στο e-mail: info@anosi-edu.gr στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης www.voucher.gov.gr

Σκοπός της Δράσης στην Ειδικότητα του Οδηγού Βαρέων Οχημάτων είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις διαδικασίες μεταφοράς των αντικειμένων/εμπορευμάτων στο τόπο προορισμού και η απόκτηση βασικών γνώσεων στην εκτέλεση των εργασιών διανομής με φορτηγά αναβαθμίζοντας τις δυνατότητες ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής: άνεργοι από 45 ετών και άνω εγγεγραμμένοι τουλάχιστον έξι (6) μήνες στο ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

Για περισσότερες πληροφορίες: απευθυνθείτε στο ΚΔΒΜ ΝΤΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΩΣΗ στη διεύθυνση Δήμητρος 35, Ελευσίνα Αττικής, στα τηλέφωνα: 2105561269 &2105561698 και στο e-mail: info@anosi-edu.gr στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης www.voucher.gov.gr

Σκοπός της Δράσης στην Ειδικότητα του Πωλητή Λιανικού Εμπορίου είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην πώληση προϊόντων και στην εξυπηρέτηση των πελατών αναβαθμίζοντας τις δυνατότητες ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής: άνεργοι από 45 ετών και άνω εγγεγραμμένοι τουλάχιστον έξι (6) μήνες στο ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

Για περισσότερες πληροφορίες: απευθυνθείτε στο ΚΔΒΜ ΝΤΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΩΣΗ στη διεύθυνση Δήμητρος 35, Ελευσίνα Αττικής, στα τηλέφωνα: 2105561269 &2105561698 και στο e-mail: info@anosi-edu.gr στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης www.voucher.gov.gr

Σκοπός της Δράσης στην Ειδικότητα του Πωλητή Χονδρικού Εμπορίου είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στη μεταπώληση κυρίως καινούργιων αλλά και μεταχειρισμένων αγαθών σε λιανεμπόρους και η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στις πωλήσεις προϊόντων χονδρικού εμπορίου αναβαθμίζοντας τις δυνατότητες ένταξής τους στην αγορά εργασίας

Προϋποθέσεις συμμετοχής: άνεργοι από 45 ετών και άνω εγγεγραμμένοι τουλάχιστον έξι (6) μήνες στο ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

Για περισσότερες πληροφορίες: απευθυνθείτε στο ΚΔΒΜ ΝΤΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΩΣΗ στη διεύθυνση Δήμητρος 35, Ελευσίνα Αττικής, στα τηλέφωνα: 2105561269 &2105561698 και στο e-mail: info@anosi-edu.gr στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης www.voucher.gov.gr

Σκοπός της Δράσης στην Ειδικότητα του Σερβιτόρου είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην προετοιμασία του χώρου εστίασης –αναψυχής και η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο σερβίρισμα εδεσμάτων και ποτών στους πελάτες αναβαθμίζοντας τις δυνατότητες ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής: άνεργοι από 45 ετών και άνω εγγεγραμμένοι τουλάχιστον έξι (6) μήνες στο ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

Για περισσότερες πληροφορίες: απευθυνθείτε στο ΚΔΒΜ ΝΤΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΩΣΗ στη διεύθυνση Δήμητρος 35, Ελευσίνα Αττικής, στα τηλέφωνα: 2105561269 &2105561698 και στο e-mail: info@anosi-edu.gr στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης www.voucher.gov.gr

Σκοπός της Δράσης στην Ειδικότητα του Υπαλλήλου Γραφείου είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στη διεκπεραίωση ενός συνόλου διοικητικών - υποστηρικτικών εργασιών σε μια εταιρεία και η απόκτηση βασικών γνώσεων στη γραμματειακή υποστήριξη ενός γραφείου αναβαθμίζοντας τις δυνατότητες ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής: άνεργοι από 45 ετών και άνω εγγεγραμμένοι τουλάχιστον έξι (6) μήνες στο ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

Για περισσότερες πληροφορίες: απευθυνθείτε στο ΚΔΒΜ ΝΤΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΩΣΗ στη διεύθυνση Δήμητρος 35, Ελευσίνα Αττικής, στα τηλέφωνα: 2105561269 &2105561698 και στο e-mail: info@anosi-edu.gr στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης www.voucher.gov.gr

Σκοπός της Δράσης στην Ειδικότητα του Φύλακα Κτιρίων είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην ασφάλεια του κτιρίου και η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του αναβαθμίζοντας τις δυνατότητες ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής: άνεργοι από 45 ετών και άνω εγγεγραμμένοι τουλάχιστον έξι (6) μήνες στο ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

Για περισσότερες πληροφορίες: απευθυνθείτε στο ΚΔΒΜ ΝΤΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΩΣΗ στη διεύθυνση Δήμητρος 35, Ελευσίνα Αττικής, στα τηλέφωνα: 2105561269 &2105561698 και στο e-mail: info@anosi-edu.gr στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης www.voucher.gov.gr

Σκοπός της Δράσης στην Ειδικότητα του Χειριστή Μηχανημάτων Κλαρκ είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε θέματα χειρισμού μηχανημάτων κλαρκ με ασφάλεια αναβαθμίζοντας τις δυνατότητες ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής: άνεργοι από 45 ετών και άνω εγγεγραμμένοι τουλάχιστον έξι (6) μήνες στο ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

Για περισσότερες πληροφορίες: απευθυνθείτε στο ΚΔΒΜ ΝΤΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΩΣΗ στη διεύθυνση Δήμητρος 35, Ελευσίνα Αττικής, στα τηλέφωνα: 2105561269 &2105561698 και στο e-mail: info@anosi-edu.gr στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης www.voucher.gov.gr