Δια Βίου Μάθηση

Δια Βίου Μάθηση


Το ΚΔΒΜ2 ΝΤΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΩΣΗ, πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διαθέτει πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ανέργων και εργαζόμενων.

Το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 ΝΤΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΩΣΗ, με τα στελέχη και τους εκπαιδευτές του, πρεσβεύει ότι η μάθηση πρέπει να είναι προσβάσιμη παντού και πάντα και εξασφαλίζει στους εκπαιδευόμενους την καλύτερη δυνατή εμπειρία.

Στο Κε.Δι.Βι.Μ. 2 ΝΤΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΩΣΗ ο εκπαιδευτής και ο εκπαιδευόμενος είναι συνδημιουργοί της μάθησης μέσα από την καλλιέργεια και την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν την αίσθηση του εαυτού τους και των άλλων ως δημιουργών στοχαστικής και υπεύθυνης δράσης χάρη στην επαγγελματική εμπειρία, τις σπουδές και το ταλέντο των εκπαιδευτών μας.

Το ΚΔΒΜ2 ΝΤΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΩΣΗ διαθέτει ένα τεράστιο δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων όπου εντάσσονται οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης που υλοποιούμε.

Για εμάς αποτελεί μεγάλη πρόκληση και συγχρόνως υποχρέωση να υποστηρίζουμε και να πλαισιώνουμε αυτήν τη νέα εμπειρία που ζητούν οι εκπαιδευόμενοι ως ωφελούμενοι των προγραμμάτων.

Συνεργάτες μας είναι κυρίαρχες επιχειρήσεις του Θριασίου Πεδίου που χαρακτηρίζονται από υγιή εργασιακά περιβάλλοντα.

Διατηρούμε πάντα τον ρόλο της συμβουλευτικής καθοδήγησης και της υποστήριξης των ωφελούμενων καθόλη τη διάρκεια των προγραμμάτων.