Εγγραφή

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν επέχει θέση αιτήσεως εγγραφής η οποία έπεται και ολοκληρώνεται με σύμβαση παροχής εκπαιδευτικού προγράμματος, η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι απαραίτητη για την άμεση επικοινωνία μαζί σας είτε τηλεφωνικώς είτε ηλεκτρονικώς (e-mail). Όλα τα δηλωθέντα στοιχεία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα επεξεργαστούν αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια στελέχη του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Άνωση – Χρήστος Ντάφλος για το σκοπό αυτό. Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Άνωση Χρήστος - Ντάφλος τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους κοινοτικούς, εθνικούς νόμους και κανόνες τήρησης προστασίας των προσωπικών δεδομένων.


Κωδικός: Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)
Ημ/νια Έναρξης: 03/05/2018

ΕΙΣΤΕ ΝΕΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ

Βασικά Στοιχεία

Στοιχεία Εισόδου

Επιθυμώ την τηλεφωνική ή ταχυδρομική ή με sms ή με e-mail ενημέρωση μου για εκπαιδευτικά προγράμματα και κοινωνικές επαφές από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Άνωση Χρήστος – Ντάφλος. Ενημερώθηκα επίσης ότι ανά πάσα στιγμή μπορώ να ανακαλέσω την παρούσα δήλωση συναίνεσης είτε ηλεκτρονικά στο info@anosi-edu.gr είτε τηλεφωνικώς στο 2105561269